Groen Nieuws
Image default

Boeren moeten zorgen voor minder stalbranden

Het aantal stalbranden is de laatste jaren schrikbarend toegenomen, eveneens is het aantal dieren dat daarbij is gedood toegenomen. Uit cijfers van Brandweer Nederland blijkt dat: in er in 2014 29 stallen afbrandden, in 2015 31 stuks en vorig jaar 47 totaal. In totaal 107 branden in drie jaar tijd waarbij in totaal 370.000 dieren gedood.

Dieren kunnen door een tekort aan vluchtroutes geen kant uit

20.000 varkens of 40.000 kippen kunnen bij een stalbrand tegelijk omkomen. De grootste nachtmerrie van elke ondernemer, is wel zijn bedrijf in vlammen op te zien gaan. Maar bij een veehouder is het net iets erger, de dieren raken in paniek en schreeuwen het uit (varkens, koeien, geiten). Ook gaan er duizenden dieren een stressvolle en pijnlijke dood tegemoet. De dieren ruiken het gevaar, maar kunnen geen kant op. Er kan meestal geen achterluik of deur open gezet worden en de vlammen zijn te heet om je er aan te wagen, zonder beveiligde pak. Beter is het dan ook om je daar niet aan te wagen, het geeft alleen maar extra mensen slachtoffers. Rook kan je in enkele minuten bedwelmen en brandwonden zijn ook na de brand nog levensgevaarlijk.

Duizenden varkens en kippen komen elk jaar om in de vlammen door schuurbranden

Jaarlijks verbranden er duizenden dieren in Nederland en vaak ook nog onnodig, omdat er onvoldoende maatregelen zijn getroffen. Zo zijn er onvoldoende vluchtroutes en zijn de stallen te groot of te dicht op elkaar gebouwd, zodat de vlammen gemakkelijk over kunnen slaan naar andere gedeelten of schuren. Soms zijn er te weinig mogelijkheden voor de brandweer om bij de brand te komen, of voor bluswater aansluitingen. Kortom zowel de overheid als de veehouder hebben onvoldoende maatregelen of regelgeving getroffen om deze branden te voorkomen.

Wat had er beter gekund om deze schuurbranden tegen te gaan

Er moet er een verplichte regelgeving komen over het inspecteren van stallen ter voorkoming van brand. Zo zou ook de regelgeving scherper moeten zijn op het gebied van brandmelders of brandalarm installaties, blusinstallaties en installaties die uitslaande branden naar andere secties kunnen voorkomen, zoals een ventilatiesysteem dat stopt bij brand of branddeuren. Kortom veel strengere maatregelen bij nieuwbouw, maar ook oude stallen waar dieren in worden gehouden. Voldoen ze niet aan de eisen, dan zouden veehouders hoge boetes moeten krijgen of geen vee meer mogen houden.

Kortsluiting is de grootste oorzaak van stalbranden

De meeste stalbranden komen voort door kortsluiting in combinatie met het stof dat dieren met name kippen en varkens produceren. Ook kan er stof ontstaan door stro of hooi. Stof gaat overal inzitten en sommige apparaten kunnen daardoor overhit raken. Hierdoor neemt de kans op verbranding van het stof toe, samen met de kortsluiting heeft het niet veel nodig om het stof tot ontbranding te brengen. Maar ook alles wat heet wordt of waarbij kortsluiting ontstaat, kan dit stof gemakkelijk tot ontbranding brengen. Oude of vervuilde apparatuur, oude bedrading, slecht afgeschermde elektriciteit ….kunnen kortsluiting geven. Verder kunnen er ook nog andere oorzaken zijn zoals laswerkzaamheden of iets slijpen bij klus werkzaamheden, inslag door bliksem of een enkele sigaretten peuk. Maar dan zou een beginnende brand alsnog door de brandweer geblust moeten kunnen worden. Maar vaak is er geen bluswater of kunnen ze geeneens bij de brand komen omdat er geen toegang of doorgang voor de brandweerwagens zijn.

Het is opvallend dat het aantal stalbranden de laatste jaren weer toenemen

De oorzaak is meestal wel door de brandweer terug te voeten naar bijvoorbeeld kortsluiting. Toch had dit ook nog kunnen worden voorkomen en eigenlijk ligt daar bij de veeboer een stuk verantwoording. Indien apparaten, elektriciteit installaties en dergelijke niet elk jaar (soms maandelijks) worden geïnspecteerd (door een erkent bedrijf), dan zijn de dieren vogelvrij verklaard.

Wat kan er door de overheid gedaan worden

De regelgeving omtrent de veiligheid van stallen is minimaal te noemen. De wetgeving zouden de regels voor brandwerende materialen aan moeten scherpen. Zo zouden er brandwerende muren moeten komen en hogere eisen aan brandwerende of brandvertragende bouwmaterialen om brand te voorkomen.

Een sprinklerinstallatie zou verplicht moeten zijn

Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien. Doordat de sprinklers al bij een beginnende brand in werking treden, wordt de brand vaak goed onder controle gehouden en omdat ze zeer lokaal werken, blijft de omvang van de bij het blussen veroorzaakte waterschade beperkt. De brandweer kan eventueel nog de nablus werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Boerenorganisaties en dierenorganisaties

Er wordt de laatste tien jaar al geroepen door boerenorganisaties, de overheid, verzekeraars dat ze aantal maatregelen willen nemen om aantal stalbranden terug te brengen. Intussen nemen de stalbranden alleen maar toe en het lijkt erop dat er iets chronisch fout gaat in het bestuur, organisaties of bij de overheid.

Wakker Dier, een organisatie die dierenleed zoveel mogelijk probeert te voorkomen blijft campagne voeren om dierenleed bij stalbranden te voorkomen. Ook ander dierenorganisaties laten zich horen, maar lijken niet vergenoeg gaande maatregelen af te kunnen dwingen  bij de overheid. Toch blijft de veehouder altijd verantwoordelijk, regels of geen regels!

Door: Wesley van der Linde /Guido Sparreboom
Beeld: Groen Nieuws

Koeienweide is geen paardenweide

Guido Sparreboom

Exoot de Pieterman, is veel giftiger dan de kwal

Guido Sparreboom

Konikpaarden Oostvaardersplassen onderweg naar Wit-Rusland

Wesley van der Linde

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details