Groen Nieuws
Image default

De grote stroom aan vluchtelingen moeten nog komen

Klimaatveranderingen

Hittegolven, droogte, natuurbranden, extreem koude periodes, cyclonen, rivieren die buiten hun oevers treden en het onder water lopen van kustgebieden. Het zijn allemaal gevolgen van de klimaatsveranderingen, die alleen maar toe nemen. Klimaatverandering is allang geen probleem meer van de toekomst en is de laatste tientallen jaren een groot probleem aan het vormen. Het brengt de laatste decennia al voor miljarden aan schade toe aan gebouwen en landbouw. Ook brengt het schade toe aan het milieu, dier- en plantensoorten, leefbaarheid en gezondheid van de mens en heeft elk jaar duizenden slachtoffers en doden als gevolg. De meeste gevolgen zijn nog niet te overzien daar het niet alleen een onstabiele economie geeft, maar ook ziektes, oorlogen en vluchtelingen.

Vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen dat de laatste tientallen jaren op gang is gekomen, heeft voornamelijk te maken met klimaatveranderingen. Het zijn namelijk de conflicten en oorlogen die het gevolg zijn van de klimaatveranderingen. Droogte geeft armoede en onstabiliteit in een land. Daar waar armoede ontstaat, ontstaan brandhaarden van verzet die kunnen leiden naar grotere conflictsituaties en zelfs oorlogen. Bij de laatste grote conflict situaties en oorlogen in de wereld is het niet altijd even duidelijk hoe ze zijn ontstaan, maar armoede en werkeloosheid maken dat mensen zich gaan verzetten en in opstand komen. Dit is het juiste moment voor iemand in een groep, partij of regering om de macht te pakken, omdat verzet gedreven door armoede het grootst is. Mensen die niks hebben en veel wordt beloofd zullen snel volgen en de machthebbers krijgen het hiermee voor het zeggen. Oorlogen en conflict situaties maken alles alleen maar slechter.

Oorlog gedreven uit armoede of anders vluchten

Bij werkeloosheid en armoede zal een volk snel verdeeld raken en er zullen onderlinge conflicten ontstaan in een land zelf of met de buurlanden. Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat oorlogsvluchtelingen massaal op de vlucht slaan naar gebieden waar ze nog wel veilig zijn. De droogte en dus armoede ligt ook vaak ten grondslag aan huidige oorlogen in gebieden als het Midden Oosten of Afrika. Feit is dat vooral de laatste tien jaar het aantal vluchtelingen is toegenomen door het gevolg van de opwarming van de aarde….en deze stroom wordt alleen maar erger.

Economische vluchtelingen

Of mensen nu vluchten omdat ze geen geld hebben of omdat ze op de vlucht zijn geslagen vanwege  een oorlog, veel verschil maakt het niet! Ze zijn allen slachtoffer de klimaatveranderingen. Probeer zelf maar een paar dagen te leven met weinig voedsel en drinken en het “oer gevoel“  om te overleven zal er al snel voor zorgen dat je principes overboord zet en je alleen maar denkt aan voedsel en drinken. Een schuldige of vijand is dan al snel gevonden, als je daardoor wel aan je voedsel en drinken denkt te komen en de “brug“ van vrede naar oorlog is al snel overgestoken. Bij voldoende rijkdom en voedsel zal het tegenovergestelde plaats vinden. Vrede zal niet snel verstoord raken door conflicten en negatieve leiders maken geen kans.

Het aantal vluchtelingen zal alleen maar toenemen

Begin 2018 zijn er wereldwijd 70 miljoen mensen op de vlucht. 20 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht, waaronder 6 miljoen Syriërs. Daarbij zijn 40 miljoen mensen ontheemd: op de vlucht in eigen land (bron: Vluchtelingen Werk Nederland).

De komende jaren worden het er misschien wel 200 miljoen, zeggen deskundigen. Verwacht wordt dat de toestroom van vluchtelingen naar Europa sterk op zal gaan lopen, maar ook van alle arme landen naar rijke landen zal dat het geval zijn. En dit wordt alleen maar erger omdat klimaatveranderingen toenemen. De kans dat er in Europa conflicten uitbreken is dan ook groot. Deze mensen willen werk en voedsel en er zal een heftige concurrentie strijd ontstaan tussen de Europeanen en de vluchtelingen met politieke conflicten als gevolg. Meer landen zullen hun grenzen sluiten en ze worden beter beveiligd met hekken en grenswachters.

Landen die rijk zijn, trekken arme landen aan

Er wordt vaak gedacht dat de Mexicanen massaal naar de VS willen vluchten, maar de grootste toestroom komt echter uit de landen in Zuid-Amerika. Elk jaar proberen er namelijk honderdduizenden migranten vanuit Latijns-Amerika de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten illegaal over te steken op zoek naar een beter leven. Velen Mexicanen  doen daar ook aan mee, maar er gaan er ook weer veel Mexicanen terug naar hun thuisland. De vluchtelingen moeten vaak aan mensen smokkelaars grote bedragen betalen, die vaak geleend zijn van familie en deze bedragen kunnen oplopen van een paar duizend tot wel 20 duizend dollar per persoon. Ook worden ze soms gevangen genomen door mensen smokkelaars en worden er losprijzen gevraagd aan hun families. De reis naar de VS is voor veel vluchtelingen dus een kostbare zaak en is zeer gevaarlijk. Niet alleen vanwege de mensensmokkelaars en bandieten, ook de reis door de woestijn van Mexico is levensgevaarlijk. Bij deze honderden kilometers lange tochten komen veel vluchtelingen om door de hitte en uitdroging in de woestijn of ze verdrinken bij het overzwemmen van de grens rivier. Daarna wacht nog een sterk bewaakte grens met grenswachters, hekken, of grensmuur waardoor de levensgevaarlijke en kostbare oversteek uiteindelijk nog voor niks is geweest. Velen moeten zonder geld terug naar hun thuisland. Aangezien problemen zich daar blijven voordoen, proberen sommigen het dan ook weer opnieuw.

Europa

Europa heeft op dit moment al te maken met een grote toestroom van migranten uit Afrika die naar de overkant van de Middellandse Zee proberen te komen. Velen riskeren hun leven om met niet zeewaardige boten naar landen als Spanje, Griekenland of Italië te gaan. De vluchtelingen worden gedreven door oorlogen of armoede die het gevolg zijn van droogtes. Het aantal dat het vaste land heeft bereikt, soms met reddingswerkers, zal in 2017 ongeveer rond de miljoen liggen. In 2015 zijn er 3800 mensen verdronken, in 2016  waren dit er al 5000 en In 2017 zijn in totaal 4742 migranten verdronken. Soms worden er op een dag 900 vluchtelingen gered. Mogelijk is dit alles te wijten aan onze industriële revolutie, het gebruik van fossiele brandstoffen, hoge winsten en toename van de wereld bevolking. Nu zitten we met de gevolgen van de klimaatveranderingen en vele andere milieu rampen.

Het besef komt langzaam op gang

Zo’n 95% van de  klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens. In de 19de eeuw is al aangetoond dat gassen zoals Co2 infraroodstraling absorberen, waardoor het warmteverlies van de aarde wordt vertraagd. Het zogenaamde broeikas effect is inmiddels middelbare school natuurkunde geworden en wereldwijd durft men er meer voor uit te komen dat het klimaat verandert. De grafieken laten ook een stijgende lijn zien van de Co2 toename sinds de industriële revolutie (1750). De toename van de Co2-concentratie in de atmosfeer wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen en veeteelt. Duidelijk is dat we van de fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af moeten en de vleesindustrie moeten verminderen om een verdere opwarming te voorkomen.

Europese bevolking ook bedreigd

Als de opwarming van de aarde niet wordt gestopt, komen tussen 2071 en 2100 elk jaar 150.000 Europeanen te overlijden aan de directe gevolgen van extreem weer. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie 2017. Tussen 1981 en 2010 stierven gemiddeld 3.000 mensen per jaar door klimaatrampen binnen Europa. Als we niets doen tegen klimaatverandering, overlijden er in 2100 vijftig keer zo veel Europeanen aan de gevolgen van extreem weer.

Alle extra Co2 die elke dag nog extra de lucht of de zee in wordt gejaagd, versterkt de klimaatsveranderingen en het kan nog tientallen jaren duren voordat er weer sprake is van een Co2 afname en nog 100 jaar voordat het klimaat weer helemaal is hersteld.

Energieakkoord Nederland

Het Energieakkoord voor duurzame groei, is een Nederlandse overeenkomst uit 2013 tussen de overheid en ruim veertig organisaties over energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen.

De laatste CBS-cijfers over 2016 geven aan dat de energiemix van Nederland slechts 6% duurzame energie bevat, terwijl de energiemix in 2023 volgens het Energieakkoord 16 procent duurzame energie moet bevatten. Meer energiebesparing en windmolens moeten er vanaf 2018 voor gaan zorgen dat de doelen uit het energieakkoord van 2013 worden gehaald. Alleen met maximale inzet kan Nederland in 2020 aan de Europese wetgeving voldoen voor duurzame energie en de nationale doelen halen voor energiebesparing. Duidelijk is dat het energie akkoord belangrijker is dan een paar cijfers op papier. Het gaat hier om mensen levens, het milieu en de leefbaarheid op aarde. Leef je leven, leef bewust!

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Guido Sparreboom

De slavernij is nog niet voorbij door de multinationals

Guido Sparreboom

Dennenprocessierups komt naar Nederland

Wesley van der Linde

De verkleuring van de bladeren

Guido Sparreboom

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details