Groen Nieuws
Image default

Wie zijn onze goden nu werkelijk?

Buitenaardse wezens zijn de schepper van de mens

Over heel de wereld zijn oorlogen en de meeste oorlogen zijn in naam van god. Vrede en samen werken om tot duurzame oplossingen te komen op deze planeet moet snel gebeuren, we vernietigen de wereld met vervuiling en in het ergste geval met atoom of waterstof bommen.

In deze blog willen we mensen meer tot nadenken zetten, maar natuurlijk laten we iedereen vrij in wat hij wel of niet gelooft. Over het uitsterven van de dinosauriërs zo’n 65 miljoen jaar geleden zijn genoeg bewijstukken als fossielen terug te vinden en kunnen we er niet omheen dat ze op deze planeet leefden en ineens ook zijn uitgestorven. Zo vindt je in de oudste (onderste) aardlagen fossielen van dieren die in zee leefden en de minst oude, zoogdieren die op het land leefden.

De fossielen en vondsten in de jongsten aardlagen

Bijzonder is dat de puzzelstukjes van de evolutie van de mens niet in altijd in elkaar passen, ook die van zo’ n 10.000 jaar terug niet. De mens nam een sprong van een primitief wezen naar een intelligent wezen, die in staat was bouwwerken te vervaardigen, wat niet overeen komt met het primitieve gereedschap en de werktuigen van die tijd.

De evolutie van de mens

Darwin was de eerste met de evolutietheorie en sindsdien weten we dat soorten niet door God worden geschapen, maar evolueren uit andere soorten. De mens is zo’n 5 miljoen jaar geleden ontstaan uit een voorouder die we delen met de bonobo (lijkt op de Chimpansee) en de chimpansee. Ons DNA herinnert ons daar nog aan: we zijn voor zo’n 98% gelijk aan elkaar. Onderzoek naar DNA wijst erop dat de moderne mens (Homo Sapiens) ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika ontstaan is als soort. Dit is momenteel de enige menssoort die het meest overeenkomt met de mens die we nu zijn.

Ook nu nog kan een vulkaan de mens doen uitsterven

De primaten of opperdieren (‘primates’) vormen een orde van de zoogdieren, waartoe alle halfapen en apen (waaronder de mens) worden gerekend. De geschiedenis van de primaten gaat terug tot ongeveer 60 miljoen jaar geleden, nog voor de tijd dat de dinosauriërs en 50 procent van de zoogdieren uitgestorven waren, door de inslag van een komeet.

De wereld is te vergelijken met een ei

Ook nu nog is de aardkorst te vergelijken (in verhouding) met een die  van een ei en vergelijk de schil met de aardkorst, het eiwit de magma en de dooier met de kern van de aarde. Een inslag van een komeet of een uitbarsting van een grote vulkaan  kan de aarde in een klap in het duister en ijstijd doen belanden.

Als er een uitbarsting door een vulkaan plaatsvindt die groot genoeg is, kan de wereld in korte tijd in een ijstijd belanden. Dit omdat het vulkaan as in de dampkring brengt en de zonnestralen verhinderen om de aarde te bereiken, waardoor het donker wordt en we kunnen bevriezen. Het zelfde kan gebeuren bij een komeet inslag.

Recente gebeurtenis in het tijdbestek dat de aarde bestaat

Rond de 70.000 jaar geleden was de mens bijna uitgeroeid, door de uitbarsting van de vulkaan bij het Toba meer (Sumatra, Indonesië) bleven er slechts enkele duizenden tot tienduizenden mensen over. Daarna heeft de soort zich enorm uitgebreid als jager verzamelaar. Het is nog maar 10.000 jaar geleden toen de mens anders ging leven en deze periode was het begin van de landbouw en het stichten van de eerste nederzettingen en steden (Oost-Turkije, Irak, Iran). Deze periode valt ook samen met een periode van een stabieler en warmer klimaat en men vermoedt dat daar een samenhang tussen zit.

Samengevat

Je zou dus kunnen zeggen dat de mensheid 200.000 jaar in zijn ontwikkeling, een vrij moeizaam bestaan heeft geleid en dat de meer moderne mens 10.000 jaar geleden is ontstaan in Centraal Azië. Ook ontstonden rond deze laatste perioden, religieuze tempels/ bouwwerken en godenverering die zich snel uitbreidde over de gehele wereld.

Wat is de ware god?

Godsdienstoorlogen verhinderen nog steeds algehele vrede op aarde. Maar welke god is de ware en wat nu als mensen nu de verkeerde god aanbidden? Sinds de mensheid zich zo’n 2 miljoen jaar geleden ontwikkeld heeft van aapmens tot mensachtige, is hij zich zo’n 40.000 jaar geleden opmerkelijk anders gaan gedragen, omdat er uit die tijd al archeologische vondsten werden gedaan die op intelligentie wijzen.

Jagers-verzamelaars gingen pas over op de landbouw zo’n 11.000 jaar geleden. Rond die tijd zijn wel zeker ook de eerste piramides gebouwd en ontstonden er wereldwijd ook grote bouwwerken die wij vandaag de dag nog niet kunnen maken. De intelligentie van de mens en de geestelijke ontwikkeling nam ineens sterk toe rond deze tijd. Een mutatie van de hersenen zou de mens overal ter wereld ineens tegelijk aan hebben gezet tot het maken van bouwwerken en het vereren van verschillende goden en geesten. We beseften rond die tijd ook dat als we samen leefden en werkten meer konden bereiken en de mens begon zich als gevolg meer te verenigen. Alles in een zeer kort tijdbestek, van het stenen tijdperk naar een slimme mens die bouwwerken kon vervaardigen, die wij alleen met computers en de meest moderne machines enigszins na zouden kunnen maken. Momenteel zitten we nu dan wel achter de computer en over tien jaar kunnen deze computers zelf denken en zijn robots op straat en huis een normaal verschijnsel. Toch zit hier een zekere opbouw in, maar dat kan niet gezegd worden over de veel te primitieve mensen van 10.000 jaar terug, die een stukje overgeslagen hebben in hun ontwikkeling en bouwwerken konden maken die ons verstand te boven gaan.

Zijn er UFO’s?

Wereldwijd zijn er verklaringen over ufo’s van honderdduizenden ooggetuigen, van mensen uit tal van landen, over een periode van pakweg zeventig jaar. De ooggetuigen kennen elkaar niet en zijn afkomstig van verschillende talen en culturen, diverse afkomsten, diverse beroepsgroepen, in de meest uiteenlopende woongebieden, van verschillende leeftijden, van jong tot oud…..maar de de door hun vertelde verhalen komen iedere keer weer verbluffend overeen. Het is iedere keer hetzelfde verhaal, tot en met de meest bizarre details.

Toch blijven veel mensen dit ontkennen

De ooggetuigen werden hiermee ongevraagd geconfronteerd. Ze zijn vaak heel terughoudend. Ze doen hun verhaal en verdwijnen dan vaak weer in de anonimiteit. De meesten willen al helemaal geen publiciteit. Natuurlijk zullen er aandacht zoekers en bedriegers tussen zitten, maar die vallen al snel door de mand. Het is uitgesloten dat dit toeval of grootschalig georganiseerd bedrog zou zijn. Wereldwijd gaat het om zo’n 75.000 meldingen per jaar.

Welke bewijzen zijn er nog meer?

Erich von Däniken is de kampioen van de alternatieve archeologie. Zijn belangrijkste stelling is dat de aarde sinds het begin der tijden meermaals is bezocht door buitenaardse wezens. Bij elk bezoek gaven de wezens hun kennis door aan mensen. Het bewijs hiervoor wordt onder andere geleverd door Oud-Egyptische reliëfs, waar Von Däniken elektrische boormachines, transformatorstations en ruimteschepen in zag.
Door deze afbeeldingen kwam de schrijver op het idee dat buitenaardse wezens de piramides, de geheimzinnige beelden van Paaseiland en Stonehenge bouwden. De grootste inbreng van deze ruimte wezens was echter dat ze door gemeenschap te hebben met de primitieve mens of door middel van genetische manipulatie van het DNA met primitieve mensen de moderne mens schiepen.

Bewijzen zijn er overal, als je ze maar wil zien!

Von Däniken verwijst naar zeer veel archeologische artefacten die een hoge graad van kennis vereisen om te produceren. Sommige daarvan vereisen ook een vergaande kennis van wiskunde, mechanica, fysica, chemie, bouwkunde en kosmografie, die de bouwers simpelweg niet konden hebben zo’n 10.000 jaar voor Chr. Andere zijn zodanig van aard dat ze zelfs met de huidige kennis en kunde niet of nauwelijks zijn na te maken.

Waar komt onze kennis werkelijk vandaan?

De bewijslasten liggen open en bloot in landen als Egypte, India, Peru of Mexico tot voor de kust (piramides) van Japan en Cuba. Zelfs een amateur archeoloog zou met de wetenschap van nu, wel beter moeten weten. Steeds meer wetenschappers raken er dan ook van overtuigd dat er een mogelijkheid bestaat dat er een buitenaardse intelligentie op onze Aarde aanwezig geweest moet zijn, die deels hun kennis en kunnen heeft achtergelaten.

Waar begon het allemaal?

De in 1956 gevonden Dode Zee-rollen, gevonden dichtbij de dode zee in Israël, gaven een aanvulling op de teksten van het Oude Testament van de bijbel. Ze omvatten 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenac. Door C14-onderzoek, die op paleografie gebaseerd is, staat de datering rond ca. 250 vóór Chr. en ca. 50 na Chr. In de bijbel wordt er wel gesproken over buitenaards leven, maar wie is God eigenlijk?

De Soemeriers hadden het eerste schrift

De Soemerische beschaving bestond circa 5000 jaar geleden. Het was een beschaafde cultuur met handel, kennis en schrift. De Soemeriërs waren een eigenaardig volk. Zo hebben zij de kennis van alle planeten in ons zonnestelsel en deze met baan en al beschreven op de kleitabletten, waaronder één planeet die wij nog niet eens ontdekt hebben. Zij noemden deze planeet “Niburu”. Deze planeet was volgens de Soemeriers de thuisplaneet van de Nefilim (Annunaki). Volgens de Soemeriers hadden de Nefilim de mens geschapen om te dienen als werkers. Dit werkras is uitgegroeid tot de huidige mensheid. Zo werd goud gedolven in de oudheid en veel gangenstelsels of mijnen in de bodem zijn van die tijd. Nog steeds wordt goud als offer gebruikt wereldwijd voor de goden.

Het eerste schrift

Uit de ontcijfering van duizenden Mesopotamische kleitablet­ten uit 400 voor Chr. is het leven beschreven uit die tijd. Het leest als een autobiografie van bizarre ruimtevaarders, afkomstig van een verre planeet, die toch deel uitmaakt van ons zonnestelsel. Deze zonen der goden kolonialiseerden de oude aarde en namen de dochters der mensen tot vrouw. De genen van deze astronauten creëerden de denkende mens, de Homo Sapiens. En ze komen straks terug van weg geweest! Sumeroloog en schrijver Zecharia Sitchin (1920-2010) was één van de weinige geleerden die in staat was het zogeheten cuneiform te ontcijferen.

Kleitabletten als bewijsstukken

Dit bijna niet te ontcijferen schrift werd aange­troffen op duizenden kleitabletten afkomstig uit de tijd van de Mesopotamische cultuur van 3800 voor Chr. De kleitabletten met schrift zijn rond 1900 in Irak gevonden. Het spijkerschrift geeft ook informatie over een twaalfde planeet die zich in ons zonnestelsel beweegt en die elke 3600 jaar in onze buurt komt. Zelf noemden diens bewoners hun planeet ‘Mardoek’, Mesopotamische geleerden gebruikten later de naam Niburu. Deze ruimtevaarders wippen sinds 450.000 jaar tijdens zo’n periode een tijdlang over om wat rijkdommen van onze aarde te exporteren. In Mesopotamië vestigden ze zodoende een grote ruimtehaven om olie te tanken. Verder haalden ze goud uit Zuid- en later Oost-Afrika, dat ze nodig hadden voor klimaat beheersende installaties op hun moederplaneet…aldus wat er te lezen is op de kleitabletten.

De mens als slaaf

Toen deze astronauten de zaken groter wilden aanpakken, hadden ze werkkrachten nodig in hun raffinaderijen, mijnen en delfplaatsen. Daarom kruis­ten ze mogelijk, waarschijnlijk zo’n 40.000 jaar geleden, hun eigen genen met die van de lokale aapachtige Cro Magnonmens. Die informatie komt overeen met modern onderzoek dat het DNA van de huidige westerse mens allemaal terug kan voeren op een voormoeder Eva, die 40.000 jaar geleden plotseling in Zimbabwe verscheen! Het product van dit weloverwo­gen buitenaardse experiment was aanvankelijk een steriel, hybride wezen.

Het eerste buitenaardse contact van wij als aardbewoners kan vergeleken worden met een helikopter landing in de Amazone zo’n 80 jaar terug en de meest primitieve oerwoudbewoners voor het eerst met de moderne mensen uit een vliegend ‘ ding’ zagen komen. Net als de eilandbewoners of bewoners van de nieuwe wereld ( Amerika) die in de 14e -15e- 16 e eeuw de eerste zeilschepen en blanken zagen, dachten vaak dat wij ook goden waren. Zoiets zal het geweest moeten zijn voor ‘ons’ als aardbewoners die in contact kwamen met een buitenaardste beschaving die natuurlijk veel verder ontwikkeld was als die van ons.

God, wie is god eigenlijk?

Deze eerste mens aanbad vanzelfsprekend zijn onbeschrijfelijk machtige Goden, die hij met ruimte schepen uit de hemel zag afdalen en was hun volkomen dienstbaar. Dankzij hun eerdere genetische ingrepen konden die Nefilim tienduizenden jaar later ook vruchtbare seksuele verbindingen met aardse vrou­wen aangaan. Daaruit ontwikkelde zich weer een ander soort mens. Zo ontstonden de eerste families van halfgo­den. De verwanten raakten niet zelden bitter verdeeld over opvolging in de verschillende koninkrijken, voorrechten, landverdeling of het vertier met elkaars vrouwen. Zo kon het gebeuren dat bepaalde goden heftig jaloers werden als groepen stervelingen ineens andere ‘goden’ gingen aanbidden. Onderling bleken verschillende groepen astronauten ook regelmatig op de vuist te gaan. Hun conflicten vinden we in talloze heilige mythen terug, vergelijkbaar beschreven in Vedische, Egyptische, Babylonische en Griekse bronnen. Op aarde worden gesmolten tempels terug gevonden, die getuigen kunnen zijn van de strijd die de astronauten met elkaar hadden.

Overal te wereld zijn nog sporen terug te vinden van die tijd

De culturele ontwikkeling van de overgebleven mensen gaat van 11.000 v. Chr. tot 4.000 v. Chr. heel langzaam. De buitenaardse goden zijn dan ook wat uit het zicht geraakt, hoewel ze nog wel overal aanbeden worden.

Bolivia

In een dun bevolkt hoogland in Bolivia, ten zuiden van het Titicacameer, bevindt zich nabij het beroemde Tiahuanacu, een mysterieus tempelcomplex, Puma Punku. Deze blokken zijn vermoedelijk het restant van een grote muur of gebouw. De scherpe vormen van het harde gesteente is gevormd alsof er in dit harde gesteente gefreesd of geëtst is. Deze merkwaardige zuil van andesiet is aan alle kanten zuiver vlak. De ronde gaatjes die op regelmatige afstand geboord zijn in de smalle gefreesde sleuf verraadt het werk van professionele vakmannen.

De Soemerische beschaving

Ergens rond 3800 v. C. is er dus aan de oevers van de Soemer een drastische overgang van een eenvoudige landbou­w gemeenschap naar een onwaarschijnlijk hoge, schrijvende cultuur. Die sprong geldt voor geavanceerd bouwen, voor aardewerk en muziek maken, metaal verwerken, genees­kunde, kookkunst, rechtspraak, textiel­industrie en zeevaart ed.

Dit Mesopotamische verhaal geeft een volstrekt samen­hangende, plausibele kosmo­gonische verklaring voor allerlei astrono­mische raad­sels. Op kleitabletten staan talloze verhalen van luchtreizende goden, godinnen en/of plaatselijke gebie­ders. Ze gaan rechtstreeks naar de bewoonde planeet Mardoek. Als die zich echter eenmaal weer te ver van de aarde verwijderd heeft, dan reist men naar een ruimtestation, dat om onze planeet heen cirkelt. Films als Close Encounters, E.T. en Independance Day zijn er niets bij.

Literatuur: Sitchin, Zecharia, De twaalfde planeet -Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de Aarde kwamen en de Homo Sapiens schiepen- Uitg. Tiamat, Alkmaar 2000.Peter de Haring.

De Egyptenaren

De Egyptenaren beschouwden Orion en Sirius als het huis van Isis en Osiris, de goden die naar de Aarde kwamen en een koninkrijk schiepen in Egypte al waar ook de mensheid ontstond. Nadat Osiris en Isis de Aarde hadden verlaten wilde elke Egyptische koning hen volgen en zijn ziel na de dood naar Orion en Sirius terug laten keren.

De Egyptenaren hadden de vaste overtuiging dat de goden eens neergedaald waren op Aarde en dat zij de afstammelingen van deze goddelijke wezens waren. Osiris en Isis waren het voorbeeld van de kenmerkende koning en koningin die van de sterren waren gekomen en een koninkrijk op Aarde hadden gevormd in Egypte. Dit verhaal ligt aan de basis van de Egyptische magische religie. Vervolgens hadden er bepaalde gebeurtenissen

De koningen van Egypte waren er van overtuigd dat zij een regelrechte reïncarnatie waren van de zoon van Isis en Osiris, geboren na de dood van Osiris met de naam Horus. De koningen van Egypte dachten dat zij de koningen van Horus waren.

Is het mogelijk dat de Egyptenaren dergelijke opvattingen over het heelal en in het bijzonder over de sterren uit de Orion riem hadden omdat het hen letterlijk was geleerd door buitenaardse wezens die afkomstig waren uit dat gedeelte van de ruimte. Precies op dezelfde manier als de Soemeriërs een opvatting hadden over hen die van de sterren kwamen en les gaven aan hen?

God heeft op aarde

Kortom ruzie maken over wie de “echte” god heeft op aarde, is niet meer van deze tijd. Een religie te gebruiken als machtsmiddel is ronduit schandalig. Mensen zijn snel te beïnvloeden en scharen zich ( als aapmens) nog steeds achter een leider, maar om ‘volgelingen’  te misbruiken is misdadig!  Mensen moeten vrij zijn, geen slaven meer! We kunnen beter onze tijd stoppen in vrede en samenwerken om het leven van de mens op aarde te blijven waarborgen voor het te laat is.

De Sfinx heeft als bijzonderheid te kijken, alsof hij ergens naar uitkijkt. Het merkwaardige is dat juist in 10500 v. Chr. het sterrenbeeld de Leeuw tijdens de zonnewende toen verscheen aan de horizon. Aan de erosie van water is te zien dat het beeld ouder is dan de kop van de eerste Egyptenaren. In Europa liepen ze toen nog rond in een berenvel en waren de mensen nog zeer primitief!

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Guido Sparreboom

Vlees wordt in partijen opgekocht

Guido Sparreboom

Brug aan de Maalbergenstraat in Wernhout wordt vervangen

Wesley van der Linde

Het placebo-effect is bij iedereen verschillend

Guido Sparreboom

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details