Groen Nieuws
Image default

Kerst is geloof, UFO’ geloof of waarheid?

Geloof of waarheid?

De mens is van oudsher op zoek naar een verklaring voor zijn bestaan op aarde. Godsdiensten trachten een antwoord te geven op grote levensvragen, zoals de reden van ons bestaan en wat er met ons gebeurt na onze dood. Religie is voor veel mensen een ‘houvast’, omdat veel andere zaken niet zeker zijn. Maar wat als het geloof weg zou vallen, hoe zou de wereld er dan uitzien? We kennen de dagen van het communisme, maar die namen de mensen niet alleen hun geloof af, maar ook hun vrijheid.

Hoeveel mensen geloven er nog in een religie?

Volgens recente schattingen bestaan er vandaag zo’n 4200 religies en spirituele stromingen. Zo’n 85% van de wereldbevolking is religieus en de meeste ongelovigen wonen in westerse landen. In 2010 geloofde 55 procent van de Nederlanders, maar in 2015 was dat nog maar 50 procent. Dit aantal neemt nog steeds langzaam verder af in ons land, maar ook in andere westerse landen. De Islam is daarentegen de snelst groeiende religie.

De drie belangrijkste wereld godsdiensten:

Het hindoeïsme is de 3e belangrijke wereldgodsdienst, die ca. 1 miljard gelovigen telt. De stroom vindt vooral aanhangers in India, Nepal en Indonesië. Het hindoeïsme bestaat al meer dan 4000 jaar. In India is zo’n 80% van de bevolking hindoe. Hindoes geloven in Reïncarnatie. In een volgend leven kan je herboren worden als bijvoorbeeld een hond, armzalig mens of een rijke vorst. Dit alles hangt af van je leven daarvoor (de keten van daden en zijn gevolgen wordt karma genoemd). Als je als mens een goed leven hebt geleefd, dan word je herboren in een hogere vorm van leven. Als je slecht hebt geleefd, word je herboren in een lagere levensvorm. Veel Hindoes hanteren dan ook het Het kastenstelsel. Hindoes geloven in het principe van geweldloosheid of ‘ahimsa’, wat onder meer inhoudt dat ze geen dieren mogen doden voor hun voedsel en veel hindoes zijn dan ook vegetariër. De gelovige hindoe wil in eenheid leven met God en wie zich te goed doet aan het eten van vlees kan die eenheid niet bereiken.

Het islamitische geloof

De Islam is de 2e belangrijkste godsdienst in de wereld en telt ruim 1,6 miljard volgelingen. De islam ontstond in de stad Mekka in de zevende eeuw na Christus en heeft zich vanaf die tijd over de gehele wereld verspreid.

Het christendom is nog het grootste geloof van de wereld

Het christendom, dat tegenwoordig iets afneemt, is nog steeds de grootste godsdienst in de wereld, met het grootste aantal volgelingen: 2,22 miljard. Het Nieuwe Testament vormt, samen met het Oude Testament, voor de christenen de Bijbel. Het nieuwe testament is vooral gebaseerd op het leven van Jezus Christus, die geboren is in Nazareth (Israël) in het jaar nul. Christenen vieren op 25 december traditioneel de geboorte van Jezus. Bewijs dat hij op deze datum is geboren is echter nooit gevonden. Uit de jaren waarin Jezus leefde, zijn geen bronnen bekend die melding van hem maken. De vroegste geschriften over Jezus, zijn daden, zijn prediking, lijden en dood zijn te vinden in het Nieuwe Testament. Geen enkel deel hiervan werd door Jezus zelf geschreven. Hij heeft zijn boodschap enkel mondeling doorgegeven. De boodschap die Jezus doorgaf als zoon van god is: Heb God lief boven alles en uw naaste (de medemens) als uzelf. Een belangrijke boodschap in de evangeliën is dan ook het helpen van de medemens, het klaarstaan voor elkaar en het niet veroordelen van anderen om hun opvattingen, gedrag of uiterlijk. Joden erkennen het Nieuwe Testament niet, maar erkennen wel het oude testament. De Bijbel wordt deels erkend door de Moslims. Het Oude Testament stamt volgens wetenschappers uit de Perzische en Griekse tijd (5e tot 2e eeuw voor Christus). Het Oude Testament geeft meer aan in regels en voorschriften hoe een mens moet leven en beschrijft de schepping door God.

Hoe oud zijn de religies?

Het Hindoeïsme is met haar 3.000 jarige bestaan, de oudste van de grote godsdiensten. De Boeddhistische levensleer wordt reeds 2.600 jaar gevolgd. Het Christendom is ca. 2.000 jaar oud. De oorsprong van de Islam kan teruggevoerd worden naar het Saudi-Arabië van de 7e eeuw. De Islam is dus de jongste van de grote wereldgodsdiensten. De profeet Mohammed introduceerde de Islam in 610 na Christus, nadat hij beweerde een bezoek van de engel Gabriël te hebben ontvangen. De Koran is het heilige boek van de moslims en verwijst naar veel personen uit de Bijbel. In soera 3: 3 staat dat ook de Thora en het Evangelie zijn toegezonden door God. Iets minder heilig zijn de traditieverhalen over de profeet Mohammed, de Soana. Dit zijn verhalen die ongeveer 200 jaar na het leven van de profeet zijn opgeschreven. Het zijn deze verhalen met de interpretaties uit die tijd, die de islam een afwijkende godsdienst van het christendom en het jodendom hebben gemaakt.

Het geloof is niet door de engel Gabriël over de gehele wereld verspreid. Een aantal grote godsdiensten zijn door missionarissen of zeevaarders over de gehele wereld verspreid. Deze geloven zijn dus altijd overgebracht door mensen en er zijn geen twee gelijke geloven ergens onafhankelijk van elkaar in de wereld ontstaan.

Piramides zijn over de hele wereld te vinden

De piramiden van Egypte behoren tot de oudste, stenen bouwwerken ter wereld. Ze zijn geschat op 5000, maar zijn wel zeker veel ouder. Er zijn duizend of meer piramides in de wereld en in Egypte alleen al zijn meer dan 110 piramiden te vinden. Sommige onderzoekers beweren dat deze piramiden werden gebouwd als begraafplaats (voor farao’s), maar daar is geen enkel bewijs voor. In Mexico zijn honderden piramides, maar er is maar 1 piramide gevonden waar een koning in was begraven. In Irak (toen het oude Mesopotamië), Iran (toen Perzië) en Iran zijn ook terrasvormige piramides te vinden die te vergelijken zijn met die uit Mexico zoals de Ziggurat of Ur. Veel piramides hebben stenen die tonnen wegen en zonder cement zo goed op elkaar passen dat er geen papiertje meer tussen past.

Andere bouwwerken in de wereld hebben overeenkomsten

Göbekli Tepe (Turkije ) is een bergheiligdom dat met een ouderdom van de steentijd, circa 11.500 jaar, het oudste bekende tempelcomplex is. In deze tijd vindt de omschakeling plaats van de samenleving van jagers-verzamelaars naar landbouw en veeteelt.

Ook andere bouwwerken zijn onverklaarbaar en gemaakt voor een onbekend doel. Zoals de Saqsaywaman in Peru, die gebouwd zijn met enorme soms zeskantige stenen en alleen maar een astronomisch doel lijken te hebben. Bij de Sigiriya in Sri Lanka (dit betekent letterlijk ‘leeuwenrots’) werden stenen over grote afstanden verplaatst en zelfs zonder trap de spiegelgladde bergwand opgebracht. Wereldwijd lijken de meest primitieve mensen uit het stenen tijdperk een inhaalslag gemaakt te hebben op het gebied van bouwtechniek en astronomie waartoe deze bouwwerken vaak voor leken te dienen. Vaak blijft de vraag: weten de archeologen wel wie de echte bouwers zijn en dateren deze bouwwerken wel of niet naar de vroegste bewoners die daarna kwamen en wel overal sporen achter lieten? Het blijft de vraag waar deze mensen de kennis vandaan haalden om hard graniet te bewerken, te verplaatsen en bouwwerken of tempels te maken die wij nu nog niet kunnen evenaren met de kennis die we nu hebben. Wat motiveerde deze bouwers om met duizenden tegelijk bouwwerken te vervaardigen op plekken waar het aan alles ontbrak (voedsel, water)? Duidelijk mag zijn dat wij met de kennis die we nu hebben, (die zeker niet aanwezig was in die tijd), deze bouwwerken niet na kunnen maken met de middelen die toen voorradig waren en soms nu nog steeds niet!

Piramide bouwwerken in de wereld

Piramides over de wereld vertonen veel overeenkomsten, ondanks dat ze uit verschillend gesteente gebouwd zijn, van marmer tot zeer hard graniet. Zo zijn de ligging en afstanden van veel piramides in de wereld in verband te brengen met astronomische doeleinden en zo zijn de afstanden tussen de piramides vaak een afspiegeling van sterren of planeten op schaalberekeningen, die op de millimeter nauwkeurig zijn en alleen met computers nu zijn te berekenen. Ook de hoogte- en breedtematen van de piramides zijn met wiskundige berekeningen terug te voeren naar o.a. de snelheid van het licht, berekeningen op schaal van doorsnede of omtrek van de aarde etc. De grote piramides in Egypte zijn gebouwd met een precisie die niet te evenaren is met onze huidige techniek. De meeste piramides bestaan uit verschillende soorten steen en zijn soms zelfs met gebakken klei gemaakt, gedurende verschillende tijdsperiodes. De grote Pyramide in Egypte is gebouwd met 2300.000 blokken steen die 2.500 kilo per stuk wegen. De buitenkant van de piramides waren in de beginnen glad als een spiegel, maar de kalkstenen platen die erop zaten zijn in de geschiedenis voor andere doeleinden gebruikt. Alleen de top van de piramide is het nog origineel en laat zien hoe de piramide er oorspronkelijk uit heeft gezien. De grote piramides van Egypte bevatten schachten en kamers die gemaakt zijn van ongelofelijke groten blokken graniet. Overeenkomstig met andere piramides in de wereld, wordt in deze ruimtes een verhoogde elektrische straling gemeten. De drie grootste piramiden die op het Gizeh plateau staan (bij Cairo), staan exact in het patroon van de drie gordelsterren van het sterrenbeeld Orion. Rond 10.500 voor Christus stond de aarde exact zo gepositioneerd ten aanzien van deze sterren. De grote piramide is dusdanig gepositioneerd dat de vier zijden exact op de vier kompaspunten liggen. Maar het meest bijzondere is dat de grote piramide het noorden aanwijst op de positie van 12,500 jaar geleden. Dit laatste zou kunnen betekenen dat de farao’s later kwamen dan de bouwers, zoals die van de grote piramides van Teotihuacan gelegen bij Mexico stad, die op astronomisch vlak veel overeenkomst vertoont met deze piramides in Egypte (maar ook Bosnië of China). Ook de kleine schachten van de grote piramide, die schuin naar boven zijn gebouwd, verwijzen naar het sterrenbeeld Orion, zoals het stond ten opzichte van de aarde rond 10.400 jaar v.Chr. Ook de sfinx die naast de piramide staat en uit een rots is gebouwd, verraadt zijn leeftijd door de erosie van water aan de zijkant van het beeld. Dit is in een tijd veroorzaakt dat er grote overstromingen hebben plaatsgevonden, aan het einde van de laatste ijstijd zo’n 10.000 jaar geleden. Omdat het hoofd van de farao van de sfinx bijzonder klein is in verhouding met de rest van het leeuwen lichaam en overigens in mindere mate is verweerd, is het aannemelijk dat het hoofd van de farao oorspronkelijk een ander hoofd zou zijn geweest en een kop van een leeuw. De Sfinx kijkt nu naar het punt aan de horizon waar de zon ooit tijdens de lente-equinox opkwam in het sterrenbeeld Leeuw, terwijl Orion op zijn laagste punt aan de hemel stond, wat het geval was in 10.500 v.Chr.

Hoe kan je zware blokken graniet uithouwen, bewerken en verplaatsen?

De “grafkamer van de koning “ is opgebouwd met reusachtige granietblokken. Een van de steenblokken heeft een lengte van 18 meter, is 2 meter dik en weegt 70.000 kilo. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze met een boot over de Nijl van Aswan zijn vervoerd over een afstand van 1.000 km naar het Giza Plateau bij Cairo. De meeste granieten blokken wegen wel 30 ton, maar werden zo op elkaar geplaatst dat het onmogelijk is om er een prentbriefkaart tussen te schuiven. Ze zijn soms ongelofelijk recht en glad en lijken met een laserstraal te zijn vervaardigd. Zelfs met een moderne diamant zaag zouden we dit nog niet kunnen vervaardigen. Mooie rechthoekige granieten stenen vinden we ook in andere bouwwerken over de wereld van voor het jaar nul. Zo ook bij de tempel van Tiwanaku and Pumapunku in Bolivia. De grote Pyramide van Mexico, Teotihuacan, heeft volgens archeologen onbekende bouwers gekend en werden in een latere tijdsperiodes pas bewoond. In Midden-Amerika staan wel 26 andere grote piramiden die gebouwd zijn door een lange reeks van culturen – van o.a. de Maya’s en Azteken. Duidelijk mag zijn dat communicatie over grote afstanden in die tijd geen probleem was.

Hogere wiskunde in het stenen tijdperk

De maten van andere piramides over de wereld verwijzen bijvoorbeeld naar de diameter van de aarde, diens afstand tot de zon en de afstand tot Sirius, de helderste ster aan onze nachtelijke hemel. Ook zijn er verwijzingen te vinden naar de diameter van de zon, die geen twijfel meer overlaten over de kennis die de bouwers van de piramide bezaten. Bijzonder blijft toch dat sommige wetenschappers blijven beweren dat de piramides zijn gemaakt in een latere periode en wel door vele duizenden slaven of werklieden. De bouwwerken die soms ook gemaakt werden van de hardste steensoort graniet, zouden met houten wiggen of simpele werktuigen, touwen, boomstammen etc. zijn vervaardigd. Hoe werden ze dan uitgesneden en ingepast met een precisie die tegenwoordig alleen geëvenaard kan worden met laser technieken?

Op Egyptische hiërogliefen komen talloze voorstellingen voor van draadloze lantaarns

Een aanwijzing voor de voorspellingen in piramides in Egypte kunnen de afbeeldingen in de tempels van de farao’s zijn (ook in Mexico), die laten zien dat ze lampen hadden zonder elektrische snoeren. Nikola Tesla kon dit ook en ontwikkelde rond 1888 al verschillende motoren voor een wisselstroom generator. Ook ontwikkelde Tesla later in zijn  laboratorium een transformator die stroom leverde aan een reusachtige toren die door het dak ging van het lab en die meterslange vonken produceerde via een bol op een hoge mast. Hiermee creëerde hij met stroom van het stroomnetwerk een enorm elektromagnetisch veld. Met deze constructie kon Tesla lampen op honderden meters in de omtrek laten oplichten zonder stroomdraad. De techniek van elektriciteit opwekken was bij de piramides anders, maar het principe hetzelfde wat het elektromagnetisch veld betreft. Hierdoor kon de oude vuurtoren in de oudheid bij Luxor branden zonder vuur! Ook maakten de farao’s in de tempelcomplexen gebruik van deze techniek en hadden zo elektrische verlichting.

Over de gehele wereld zijn duizenden piramides te vinden!

Over de gehele wereld zijn er duizenden piramides te vinden zelfs in landen als Australië of Amerika en recent zijn de laatste gevonden in zee voor de kust van Japan en Cuba of als eerste in Europa, de piramiden in Bosnië. De piramides van Bosnië zijn overwoekerd met vegetatie. Ondanks is men zo’n 10 jaar terug, met veel tegenwerking van de regering en veel ongeloof van de bevolking begonnen om de piramides en gangen gedeeltelijk vrij te maken van grond. De Bosnische piramides bleken geen natuurverschijnsel, maar vervaardigd door bouwers met een zeer hoge mate kennis van bouwtechniek. Men gebruikte bijvoorbeeld beter beton dan men nu kent. De piramides blijken 12.000 jaar oud te zijn en halen door deze hoge leeftijd alle wetenschappelijke theorieën en de verhalen vanuit het Christendom, zoals de bouw van piramides van Egypte de invloed van Farao’s en slaven onderuit. Ook zetten deze piramiden van Bosnië praktisch alle tot nu toe voor waar aangenomen wetenschappelijke ‘feiten’ over de herkomst van de mensheid volledig op zijn kop. Deze piramides zijn door bouwers vervaardigd, die beschikten over zeer geavanceerde technologieën. Zo is er is een energiebundel ontdekt bij de piramide van de zon, die een van de vijf en de hoogste Pyramides vormt. Zo is er bewijs gevonden van heuse genezingskamers in het ondergrondse labyrint van maar liefst 16 km lang. De piramides verbinden elkaar ook door tunnels en de werkzaamheden zijn nog altijd lopende. Regelmatig duiken in deze gangenstelsels mooie ‘gevormde’ monolieten op. Het is echter wel onbegrijpelijk dat er zoveel tegenwerking is vanuit de regering van het land zelf, terwijl het om de grootste archeologische vondst gaat die Europa ooit heeft gekend. Men mag overigens wel de opgravingen tegen een lage entree prijs bezoeken.

De feiten over deze piramides

De beschaving van de piramides in Bosnië blijkt maar liefst 12.000 jaar oud te zijn en blijkt bovendien op veel gebieden geavanceerder en intelligenter te zijn dan de onze. De piramides bewijzen dat op het gebied van genezing, energie, astronomie en bouwkunde de bouwers verder waren ontwikkeld, dan waartoe wij nu in staat zijn.

Waarom al die geheimzinnigheid?

Er is veel geheimzinnigheid en veel tegenwerking bij onderzoek naar piramides waar ook ter wereld, waarom? Zo wordt als voorbeeld het onderzoek naar een 100 tal piramides in China door de regering daar verboden en niemand mag er zelfs in de buurt komen. Sterker nog, ze werden na de ontdekking beplant met bomen, om hun vormen te verdoezelen. Zo blijven de feiten soms letterlijk onder de grond of onder water en dan zijn er veel onwaarheden, omdat archeologen vaak de bouw van de piramides koppelen aan beschavingen die veel later gebruik maakten van de piramides, tempels of bouwwerken. Het lijkt erop dat deze archeologische vondsten en bouwwerken de geschiedenis van de mens en heilige geschriften in de weg staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vondsten of bouwwerken al helemaal niet gekoppeld mogen worden aan beschavingen die buitenaards zijn.

Wat is het ware geloof en welke tastbare bewijzen zijn daarvoor?

Het geloof heeft, zonder dat er enig bewijs is dat er werkelijk een god is, er wel voor gezorgd dat er de laatste 2000 jaar overal tempels, kerken, kloosters en gebedshuizen zijn gebouwd. Geloof geeft je hoop, houvast, verbondenheid, een hoge mate van beschaving, vrede en ook macht. Natuurlijk is machtsmisbruik in geen enkele vorm goed te praten, maar ook de meest heilige oorlogen in de geschiedenis werden in naam van god gevoerd om land van andere volkeren te veroveren en een bepaald geloof op te leggen. Zo is Indonesie ‘ te vuur en te zwaart’ verovert door de moslims en nu het grootste moslim land ter werekd. In de meest belangrijke geloven is opgenomen dat je niet mag doden. Wat dit natuurlijk bewijst is dat (geloofs) oorlogen dan ook gevoerd worden door een afdwaling van de mens zelf. Vaak willen volkeren of extremisten hun geloof toch met geweld verspreiden, wat indruist tegen elk geloof. Ook moet daarvoor soms alles wijken en is er geen ruimte voor andere denkbeelden of wetenschap over onverklaarbare zaken uit het verleden. Archeologische vindplaatsen zijn als voorbeeld uit de weg geruimd met explosieven in onze tijd en in het verleden werden ze vernield en bouwden de gelovigen er gewoon een kerk op.

Er is tenslotte overal bewijs?

Natuurlijk komt de waarheid in een wereld met zoveel slimme mensen en moderne technieken op een dag een keer uit. Het is nog maar een kwestie van tijd en voor velen is het al een waarheid, maar wat zou dat voor gevolgen hebben voor de wereld? Zouden we dan juist wel of niet doorgaan met het doden van andere mensen of met het vernietigen van onze wereld met atoomcentrales of door andere vervuiling? Zouden landen oorlog gaan voeren tegen milieuvervuiling en kappen van de laatste regenwouden? Zouden we onze beschaving en kennis eindelijk echt gaan gebruiken?

Duidelijk is dat de beschaving voor het jaar nul meer kennis had dan wij nu hebben. Gelukkig bestaat er in de vrijdenkende landen de vrijheid van godsdienst, maar ook van meningsuiting.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Guido Sparreboom

juni/juli 2019 Ruim 3 miljoen hectare bos in Siberië staan voor weken in brand

Guido Sparreboom

Brug aan de Maalbergenstraat in Wernhout wordt vervangen

Wesley van der Linde

Algen zijn en blijven de belangrijkste levensbron op aarde

Guido Sparreboom

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details