Groen Nieuws
Image default

Milieudefensie voert actie tegen klimaatveranderingen

Shell en klimaatveranderingen

Het was in 1991 Shell zelf die via een voorlichting’s film uitbracht “Nu ingrijpen”, waarin ze waarschuwde voor klimaatverandering. In de film was te zien dat sinds het gebruik van fossiele brandstoffen in 1850 er een evenredige toename is van de temperatuur stijging ten aanzien van de toename van Co2.

Klimaat opwarming

Duidelijk is dat de toename van de uitstoot van Co2 en andere broeikasgassen, nu al negatieve gevolgen heeft op het klimaat. Het is allang niet meer de ijsbeer en het smelten van de ijskap alleen, maar een scala van natuurrampen wereldwijd, die steeds heftiger worden en elkaar sneller opvolgen.

We kunnen niet achterover leunen

Als we nu niks doen aan de opwarming van de aarde, dan zijn de ( financiële) gevolgen niet te overzien. Omschakelen naar duurzame en schone energie is dus meer dan nodig en Nederland zou als rijk land daar het voortouw in moeten nemen. Uiteindelijk kost het nu al heel veel geld omdat er mislukte oogsten zijn en giga kostenposten die de natuurrampen veroorzaken. levens van mensen zijn nu al in gevaar en in arme landen lijden ze nu al honger of dorst wat terug te voeren is naar de verandering van het klimaat. Daar zijn we met elkaar toch zeker verantwoordelijk voor en dit kunnen we niet laten gebeuren. Nederland is een van de landen met de grootste uitstoot van broeikasgassen is en we moeten onze verantwoording nemen. Beter nog : onze kennis en rijkdom gebruiken om de wereld te helpen voor het te laat is.

Nederland voor de rechter door Stichting Urgenda

Urgenda is een landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Ze streven naar 100% duurzame energie in 2030 en hebben in 2015 , met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak van de Nederlandse overheid gewonnen. De rechter heeft als vonnis de Nederlandse Staat opgedragen op meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de CO2- uitstoot voor 2020 met 25% te verminderen. Dit was wereldnieuws en een groot succes om via de rechterlijke macht actie te ondernemen om schone energie te bewerkstelligen.

Shell voor de rechter

Het is nu opnieuw Milieudefensie die een rechtszaak aanspant tegen Shell. De milieuorganisatie eist dat Shell wereldwijd stopt met het klimaat te schaden en zich houdt aan de klimaatakkoorden van Parijs. Volgens Milieudefensie is Shell goed voor 2 procent van alle broeikasgas dat tot nu toe de lucht in is geblazen.

Klimaat akkoord

In 2015 sloten meer dan 195 landen in Parijs het klimaatakkoord. Om de doelen van Parijs te halen moet minstens 80 procent van de voorraden olie, gas en kolen in de grond blijven zitten. Ook Shell zou hieraan mee werken en opnieuw leek het erop dat Shell ook zich hiervoor in zou zetten. In de praktijk blijkt daar echter niets van te kloppen en Shell gaat tegen de afspraken in, gewoon door met het oppompen van olie en gas. Shell geeft jaarlijks zelfs nog miljarden euro’s uit aan niéuwe olie- en gasbronnen. Shell brengt hiermee onze toekomst in gevaar en van alles wat leeft op deze aarde.

Dwing Shell te stoppen met het veroorzaken van klimaatverandering!
Steeds meer mensen doen hun best om klimaat veranderingen tegen te gaan. Ze proberen energie te besparen door hun huis beter te isoleren, nemen vaker de fiets, eten minder vlees, recyclen of nemen groene stroom af. We zijn ons meer en meer bewust van de gevolgen van de klimaatveranderingen. We zouden het dan ook normaal vinden als de overheid maatregelen zou treffen door o.a. druk uit te oefenen op bedrijven. We hebben tenslotte niet voor niets het klimaat akkoord getekend in Parijs. We zien dan ook wel meer windmolens en zonnepanelen, maar het gaat echt nog te langzaam doordat bedrijven of multinationals zich nog weinig aantrekken van wat er nu speelt.

Alles voor hoge winst cijfers

Zo heeft Shell een aantal jaren terug nog een hel gecreëerd in de Nigerdelta. De Niger is na de Zaire en de Nijl de grootste rivier van Afrika en ook haar delta en mangrovebossen behoren tot de grootste van de wereld. Helaas wordt deze prachtige natuur vernietigd door olie. Een zwarte oliedrap bedekt de vele kreken, poeltjes, mangroven en rivieren die de Niger Delta rijk is. Veel dierenleven is in gevaar. Onder andere chimpansees, luipaarden en olifanten, die in het gebied voorkomen, worden bedreigd.
De lekkages in de Nigerdelta ontstaan voor een belangrijk deel door slecht onderhoud (corrosie, verouderd materiaal) en slechte beveiliging van leidingen (die open en bloot door dorpen lopen), waardoor spontaan scheuren ontstaan en criminelen gemakkelijk sabotage kunnen plegen. De Nederlandse multinational Shell, (die in Nigeria de ‘operator’ is van de joint venture van Shell, andere oliebedrijven en de Nigeriaanse overheid) is daarvoor direct verantwoordelijk: zij is beheerder van het leidingen netwerk.
Milieu defensie heeft samen met vier Nigeriaanse boeren in 2008 een rechtszaak tegen Shell aangespannen, wegens olievervuiling in drie Nigeriaanse dorpen. Voor het eerst moest toen een Nederlands bedrijf zich voor een Nederlandse rechter verantwoorden voor milieuschade in het buitenland.

Shell opnieuw voor het gerecht?

Momenteel wil milieu defensie opnieuw een rechtszaak tegen Shell beginnen, nu om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Zo is Shell de grootste vervuiler van Nederland. Shell stoot 2 keer zoveel broeikasgassen uit als heel Nederland bij elkaar. Milieudefensie wil dat Shell hiermee stopt. Doet Shell dat niet, dan begint Milieudefensie een rechtszaak. Milieu defensie hoopt dat meer mensen de campagne ‘Milieudefensie tegen Shell’ gaan steunen. Voor meer informatie ga je naar de website van milieudefensie. Maak van het klimaat ook jouw zaak en word mede-eiser.

Wat doen wij eigenlijk?

Natuurlijk is het omschakelen naar schone energie niet gemakkelijk, maar iedereen weet dat we snel over moeten van fossiele brandstoffen, naar duurzame en schone energie bronnen. Niet iedereen kan zomaar een elektrische auto kopen, maar misschien wel een elektrische fiets. Ook als je je huis goed isoleert, groene stroom afneemt en minder vlees eet, is dat in ieder geval al een begin. Mogelijk zouden we ook minder spullen kunnen kopen die geïmporteerd worden uit China of Azië, daar container schepen ook sterk vervuilen en we kunnen natuurlijk proberen wat minder te vliegen en wat meer de trein te nemen. Maar het heeft weinig zin als landen wereldwijd niet samenwerken en het af laten weten. Als multinationals niet meewerken gaan anderen de rekening voor de gevolgen van de klimaatveranderingen betalen. Dit kan in de vele miljarden lopen en vele levens kosten.

De smog in Parijs is soms zo ernstig dat de Eiffeltoren geheel gehuld wordt in een dikke nevel fijnstof. De luchtvervuilingscrisis is een typisch Frans probleem omdat tachtig procent van de verkochte brandstof in Frankrijk diesel is. Fijnstof dat o.a. longproblemen geeft en hart en vaatziekte maakt veel slachtoffers.

Leef je leven, leef bewust

Het zou uiteindelijk duizenden jaren duren eer het klimaat weer zich hersteld heeft en dat zou een heel onzekere toekomst brengen voor de komende generaties.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Guido Sparreboom

Is het gat in de ozonlaag wel of niet afgenomen?

Guido Sparreboom

Bio-melkvervangers zijn niet altijd even voedzaam

Guido Sparreboom

Spaarlampen niet in de vuilnisbak

Guido Sparreboom

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details