Groen Nieuws
Image default

Nederland heeft zijn klimaatakkoord zo goed als klaar

December 2018, Nederland heeft zijn eigen klimaatakkoord

Het belangrijkste dat Nederland met zijn klimaatakkoord wil bereiken is dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gehalveerd wordt.

In het klimaatakkoord staan zo’n 600 plannen die door het Klimaatberaad zijn gemaakt. Al deze plannen of maatregelen moeten ervoor zorgen dat het klimaatverdrag van Parijs 2015 wordt gehaald. Het akkoord is nog niet definitief en natuurorganisaties vinden de maatregelen te vrijblijvend en vinden dat grote bedrijven te veel worden ontzien.

Klimaatakkoord Parijs 2015

In het Klimaatakkoord Parijs 2015 zijn afspraken gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het verdrag is door alle landen ondertekend en besloten is o.a. dat de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Landen proberen ernaar te streven de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden. Wetenschappers denken dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig kan verstoren en het lijkt een race tegen de klok om de broeikas gassen terug te dringen.

Nederland behoort tot het meest vervuilende land van Europa

Nederland behoort tot de rijkste landen van Europa en behoort ook tot een van de meest welvarende landen in de wereld. Het onderwijs niveau in Nederland is hoog en we zijn koploper op het gebied van o.a. handel, scheepvaart, innovaties op agrarisch gebied en nieuwe technologieën. Maar Nederland behoort ook tot de grootste water-, lucht- en bodemvervuiler binnen Europa. We zien kans om veel geld te verdienen, maar wel vaak ten kosten van natuur & milieu en de gezondheid van onze medemens. Door de grote vervuiling van onze industrie, de landbouw en door vervoer, wordt de gezondheid van onze medemens en de natuur in eigen land zwaar op de proef gesteld. Ook onze handel over zee, heeft er voor gezorgd dat zeeschepen de zeeën hebben vervuild met olie, Co2 en roet van zware stookolie. Door handel te plegen met de meest vervuilende bedrijven in het buitenland of palmolie of veevoer te importeren dat geteeld is op grond van voormalig regenwoud, is de wereld er zacht gezegd ook niet beter op geworden. Ook de hoge Co2 uitstoot, van zeeschepen en vliegtuigen en industrie, maakt dat Nederland zich mede schuldig heeft gemaakt aan de opwarming van de aarde. We hebben dus veel goed te maken!

Nederland heeft nu eindelijk december 2018 zijn klimaatdoelen op orde en we kunnen ons zelf en de wereld helpen om verdere aftakeling van de aarde tegen te gaan.

Het Nederlandse Klimaatakkoord

Heeft als grootste doel om klimaatverandering tegen te gaan en wil er voor te zorgen dat in 2030 bijna 49% minder broeikasgassen worden uitgestoten.

NATUUR

Voorkoming van ontbossing en uitbreiding van bos en landschap. Vooral door de ruilverkaveling, vele gebruik van pesticiden en kunstmest is de natuur sterk achteruit gegaan.

ONDERWIJS

Het onderwijs moet speciale modules ontwikkelen gericht op duurzaam werken, ‘klimaatslim’ opleiden moet een integraal onderdeel van onderwijs worden.

WONINGEN:

Woningcorporaties moeten de aanzet geven voor de verduurzaming van onze huizen. Het gaat om 30.000 tot 50.000 huizen per jaar. Tot 2030 moeten 1,5 miljoen huizen duurzamer worden gemaakt, zonder dat de kosten voor huurders daarbij stijgen. De belasting op aardgas moet omhoog, het elektriciteitstarief omlaag.

VERKEER

In 2030 moeten auto’s op benzine en diesel vrijwel helemaal van de weg verdwenen zijn. Er komt in 2021 pas een subsidie van 6000 euro voor elektrische auto’s. Die subsidie loopt daarna elk jaar met 400 euro terug. De aanschaf- en motorrijtuigenbelasting voor benzine- en dieselauto’s gaat vanaf 2021 omhoog en ook de accijns op benzine en diesel gaat  omhoog.

Dit ontmoedigingsbeleid voor o.a. de automobilist, motor of scooterrijder, moet er voor zorgen dat de broeikasgassen terug worden gedrongen, maar ook dat de lucht schoner wordt van bijvoorbeeld fijnstof. Er komen meer milieuzones in grote gemeentes voor oude auto’s en diesels. Het elektrisch rijden wordt gestimuleerd en er komen naast de subsidies ook meer laadpalen.

GAS

In 2050 moeten alle woningen gasvrij zijn. Via een speciaal programma wordt tot 2030 50 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie. Wie zijn huis isoleert, zonnepanelen plaats of bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaft, kan daarvoor subsidie krijgen.

De belasting op gas gaat omhoog. Om mensen met een minimum inkomen tegemoet te komen, wordt de jaarlijkse teruggave van energiebelasting verhoogd.

ELEKTRICITEIT

Duurzame energie: er komen meer windmolenparken op de Noordzee en meer zonnepanelen op daken van huizen. Ook gebruik van waterstof zal worden vergroot en groene stroom wordt goedkoper. Tegen 2050 mag er geen koolstofdioxide meer vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit.

INDUSTRIE:

Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn. Ook moet de industrie of vervuilende bedrijven meer energiebelasting gaan betalen en plannen maken om minder CO2 uit te stoten. Bedrijven die die plannen niet hebben gemaakt of niet nakomen krijgen een boete. Die boete vloeit in een subsidiepot waar bedrijven uit kunnen putten om projecten te financieren die leiden tot minder CO2 uitstoot. Ook moeten ze proberen zoveel mogelijk energie te besparen. De vervuiling van de industrie moet verder worden terug gedrongen om milieu vervuiling en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo kunnen op de schoorstenen van de fabrieken of vervuilende energie centrales een Co2 afvang worden gerealiseerd die de Co2 via buizen transport naar ondergronds opslag in oude gasvelden in de zeebodem.

Milieu organisaties zeggen dat de nieuwe milieu maatregelen juist  voor deze meest vervuilende fabrieken of energie centrales niet ver genoeg gaan. Uit recente opinie peilingen onder de bevolking is ook gebleken dat veel mensen het idee hebben dat de burger te veel moet betalen en de grote bedrijven te weinig.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Wesley van der Linde

Duitsland stopt met kernenergie in 2022

Guido Sparreboom

Zure regen toen en de klimaatveranderingen nu

Guido Sparreboom

Almelo vergroenen en verduurzamen met bijenpark

Wesley van der Linde

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details