Groen Nieuws
Image default

Nederland is een schijnheilig sojaboontje

Nederland laten mensen op het nieuws van zaterdag 7 september 2019 geloven dat de branden in de Amazonegebieden aangestoken zijn door kleine boeren. Het probleem ligt iets gecompliceerder, namelijk kleine boeren worden door de grote landbezitters er uit geconcurreerd. De grootgrondbezitters hebben het meeste land in bezit gekregen door kleine boeren onder druk uit te kopen of weg te jagen.

Soms worden er zelf kleine boeren vermoord als ze niet mee werken’ om hun land te verkopen. De groot grondbezitters hebben veel veeteelt, maar ook soja en mais teelt en branden voor uitbreiding regelmatig grote stukken bos  plat.

De ecologische effecten van de mega-sojaprojecten in deze gebieden zijn desastreus en geven veel schade voor boeren van de kleine boerenbedrijven. Dit heeft met name te maken met de grote hoeveelheden pesticiden die voor de soja teelt worden gebruikt, waardoor het drinkwater of het milieu en alles wat leeft gevaar loopt. Daarnaast verliest de boer die ook altijd deels van het regenwoud afhankelijk is (voor de jacht, verzamelen van vruchten, noten en andere natuur producten) steeds meer terrein door de opmars van grootgrond bezitters.

Rechten van traditionele gemeenschappen ingeperkt

Brazilië produceert steeds meer sojabonen, omdat de vraag in de wereld voortdurend toeneemt. Brazilië is dan ook na de VS de grootste exporteur van soja ter wereld en veel van die productie komt uit de deelstaat Mato Grosso waar uitgestrekte sojavelden het landschap ontsieren. Soja is in Brazilië dan ook de grootste inkomsten bron (naast houten veeteelt). De Mato Grosso produceert meer dan een kwart van alle Braziliaanse soja. De grootgrond bezitters in Brazilië beantwoorden de grote vraag naar soja door hun areaal steeds verder uit te breiden en dat gaat ten kosten van het regenwoud of andere ongeschonde natuur gebieden. Er staat nu 35 miljoen hectare soja in Brazilië en dit zijn geen kleine boertjes die het arm hebben, zo wil het fake nieuws van het journaal ons doen geloven. Dit zijn grootschalige grondbezitters die voortdurend uitbreiden ten kosten van de natuur en plaatselijke bevolking die hiervoor moet wijken of inleveren. Kleine boeren hebben altijd naast hun kleinschalige veldjes met rijst, mais of aardappelen geleefd en van voedsel uit het regenwoud zelf. De regering heeft rechten van traditionele gemeenschappen ingeperkt en van grootschalige landbouw bezitters vergroot. Veel van de kleine boeren zijn in het verleden al uitgeweken naar de sloppenwijken bij de grote steden en leven daar in grote armoede. Doordat ze steeds minder voedsel kunnen halen uit het regenwoud en weggeconcurreerd en gejaagd worden door de groot grondbezitters, zijn de kleine boertjes wel gedwongen om weg te gaan.

De regering van Brazilië en importlanden hebben veel voordeel van de goedkope soja

Soja in Brazilië is al voor tientallen jaren big business en jaarlijks wordt er rond de 100 miljoen ton aan soja geproduceerd, met uitschieters 2018 naar 116 miljoen ton. Het areaal dat met de sojateelt is gemoeid, bedraagt volgens Agroconsult 40 miljoen hectare en de neemt nog elk jaar met 5 procent toe. De meeste soja wordt geteeld voor de export. Bijvoorbeeld voor de vlees en zuivelindustrie in Europa. Met twee miljoen ton sojabonen is Nederland na China de grootste importeur van Zuid-Amerikaanse (meeste uit Brazilië) soja ter wereld.

Nederland is een schijnheilig sojaboontje

Nederland importeerd soja en voeren ook veel soja door in Europa en daarmee maken we ons mede schuldig aan:

– De ontbossing van het Amazonewoud, omdat veehouders voor 80 procent verantwoordelijk zijn voor de ontbossing in het Amazonegebied.

– De onderdrukking en verjagen van de kleine boeren door de regering en groot grondbezitters

– De wereldwijde uitstoot van 15% van broeikasgassen die veroorzaakt wordt door de veehouderij.

– Het mede verkwanselen en vervuilen van 25% van het wereldwijde watergebruik dat nodig is voor de productie van dierlijke producten.

– De vervuiling voor 75% van rivieren en kustwateren met fosfaat en stikstof veroorzaakt door de vee-industrie (groen water door algen bloei).

Nederland maakt zich ook schuldig met de aanleg van een 1000 km lange weg en spoorlijn dwars door het regenwoud, om soja te kunnen vervoeren. Nederland werkt al tien jaar samen met de Braziliaanse overheden om havens aan te leggen en een duizenden kilometers lange weg en spoorlijn te realiseren, dwars door het Amazonewoud. Ook bij deze projecten is ook het Nederlandse bedrijf leven actief.

Door deze sojaroute heeft Nederland zich schuldig gemaakt aan de aantasting van de mensheid en de wereld en is een schijnheilig sojaboontje om te doen of ze tegen ontbossing en schending van de mensen rechten zijn. Het Amazonegebied heeft de afgelopen decennia al zwaar te lijden gehad (ontbossing en vervuiling) met de aanleg van de havens, spoorlijn en hoofdweg naar het hart van de Amazone. Ook door de toegankelijkheid van het Amazone gebied voor bedrijven, zijn opnieuw de inheemse volkeren en andere lokale gemeenschappen structureel bedreigd. Vaak leiden deze grote infrastructurele projecten, zoals dammen en snelwegen en mega soja projecten tot landconflicten bij de bevolking. Deze economische activiteiten of bos-ontginning, vormen in Brazilië een bedreiging voor de biodiversiteit en dragen bij aan grootschalige ontbossing. Van duurzame ontwikkeling is geen sprake en de import van soja in Nederland vervuild en vernietigd het Amazonegebied.

Kortom: Nederland maakt zich met de import van soja indirect schuldig aan de schending van mensen rechten, vernietiging van het regenwoud en de opwarming van de aarde. Wil je hier niet aan mee werken dan kan dit door geen vlees of vleesvervangers te eten. Biologische soja geeft helaas geen garantie dat het geteeld wordt binnen Europa of de VS, ofwel of het geen ontbossing geeft. Kijk op de websites van het merk van het producten of de soja afkomstig is van Zuid-Amerika. Alpro bijvoorbeeld koopt geen sojabonen uit Brazilië. Groot deel van Alpro’s ggo-vrije sojabonen komen van Europa, voornamelijk uit Frankrijk maar ook steeds vaker lokaal! Het andere deel van de sojabonen komen van buiten Europa – ondermeer Canada.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Groen Nieuws

Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte geen luchtvervuiling

Guido Sparreboom

Broeikasgassen en de opwarming van de aarde

Guido Sparreboom

Elektrische auto’s 2030 verplicht, hybrides overbodig

Guido Sparreboom

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details