Groen Nieuws
Image default

Nederlandse jeugd protesteert voor een beter klimaatbeleid

Nederlandse jeugd  protesteren voor een beter klimaatbeleid en politiek leiderschap. Wetenschappers ondersteunen deze actie met een open brief, getiteld ‘:‘Klimaatakkoord: tijd voor politiek leiderschap!’

Klimaatakkoord: tijd voor politiek leiderschap

Donderdag 7 februari 2019 gingen in Den Haag 15.000 en Groningen 300 jongeren de straat op, om te protesteren voor een beter klimaatbeleid. Na Zweden, Frankrijk, België en Duitsland zijn dan nu ook in Nederland scholieren de straat op gegaan om te protesteren. Zij worden gesteund door 350 wetenschappers, met het ondertekenen van de hieronder openstaande advies en waarschuwingsbrief gericht aan alle politiek partijen. Ze ondersteunen hiermee de jongeren met hun protestoptocht en geven daarbij ook aan dat ze groot gelijk hebben, omdat tenslotte hun toekomst gevaar loopt.

De wetenschappers ondertekende open brief

Groen Nieuws heeft een vertaling gegeven van de originele open brief, respecteert de journalist waarde in Nederland. Het onderstaande kan afwijken van het origineel.

1: sins 1900 is de temperatuur op aarde met 1°gestegen. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit niet veroorzaakt is door toedoen van de mens. Sins de industriële revolutie is de Co2 toegenomen en andere broeikasgassen zijn evenredig sins die tijd ook toegenomen, met een temperatuurstijging van 1°C .

2. Ondanks een kleine opwarming van 1°C van de aarde, zijn de gevolgen duidelijk merkbaar geworden voor iedereen. Zo zijn er meer hittegolven, langdurige periodes van droogte, heftige stortbuien en overstromingen etc.

1° temperatuurstijging op aarde?

Door slechts 1° temperatuurstijging op aarde is ook het zeewater warmer geworden, met als gevolg dat de helft van alle koralen op aarde zijn afgestorven. Ook de warme temperaturen zorgen ervoor dat gletsjers en poolkappen sneller smelten. Vooral door het smelten van de poolkappen, Is de zeespiegel aan het stijgen en vormen nu al een gevaar voor sommige kustgebieden en eilanden. Bij nog 1°C extra zal dit effect meer dan tweemaal zo erg zijn, of wel de natuurrampen meer dan verdubbelen dan nu al het geval is. De klimaatopwarming zal zichzelf dan ook gaan versterken. Voorbeeld: bosbranden door droogte veroorzaakt, geven ook weer meer Co2 af, waardoor de opwarming van de aarde toeneemt en de kans op een volgende bosbrand groter wordt.

3. Het IPCC Klimaatpanel heeft berekend dat een mondiale klimaatopwarming beperkt moet worden tot maximaal 2°C. Dit betekend met de huidige Co2 uitstoot, dat we nog maar een aantal jaren te gaan hebben.

4. Uit Onderzoek is gebleken dat de huidige internationale beleidsmaatregelen niet voldoende effectief zijn, om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Met de huidige ambitieuze klimaatplannen stevent de wereld af op meer dan 3°opwarming tegen het eind van deze eeuw. Dit zal rampzalige gevolgen hebben voor de gehele wereld.

5. De kosten die de klimaatverandering met zich mee brengen zijn in economisch opzicht duurder, dan de kosten die het met zich meebrengt om het tegen te gaan.

6. De preventieve maatregelen die genomen moeten worden hangen af van de politiek. De kennis en technologieën om de klimaatopwarming tegen te gaan zijn door wetenschappers allang uitgewerkt en moeten alleen nog goed worden uitgevoerd.

7. De financiering van de transitie, om van fossiele brandstoffen over te schakelen naar schone energie mag niet alleen op de ‘schouders’ komen van de burger. Ook de grote vervuilers als de industrie moeten mee betalen. Het meest reëele is dat de grote vervuiler meer betaald dan de gene die het minst vervuild.

8. Urgenda is van mening dat het klimaatakkoord niet afdoende is. Zij zelf zijn een organisatie die innovatie en duurzaamheid in Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren wil versnellen en verbeteren. Urgenda heeft dan ook betere opgestelde plannen om dit wel te realiseren. Zij zijn ook voorstander om de lasten bij de grootste vervuilers te leggen, zoals de industrie.

Gedragsverandering gaat bij burgers zelf

Maar ook geeft deze organisatie aan dat het ook om een gedragsverandering gaat bij burgers zelf. Iedereen zal mee moeten werken om de Co2 reductie te verwezenlijken. Zo kan je als individu al mee helpen door minder vlees te eten, minder energie te gebruiken of door minder te vliegen.

Partijpolitieke belangen

De totale aanpak vraagt vooral ook om een ambitieus politiek leiderschap om het klimaatbeleid tot een succes te maken. Het klimaatbeleid moet duidelijk voorrang hebben op andere partijpolitieke belangen. De klimaatopwarming kan nu nog worden aangepakt om een verdere opwarming van boven de 2 graden op de aarde te voorkomen.

Klimaatmaatregelen voor de komende generaties

Als de uitwerking van de klimaatmaatregelen niet snel genoeg worden ingezet of voldoende of effectief worden uitgevoerd, zal dat vooral grote gevolgen hebben voor de komende generaties. Het zijn dan ook de protesterende jongeren van nu, die later het hardst getroffen worden.

Door: Guido Sparreboom
Beeld: Groen Nieuws

Zijn alle nieuwe auto’s in 2025 elektrisch?

Guido Sparreboom

Oorlog tegen plastic met de Plastic Odyssey

Guido Sparreboom

Steeds meer Chinezen willen schone energie

Guido Sparreboom

We gebruiken functionele en analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gaat u hiermee akkoord? Ja, ik ga akkoord Details